Miłość i przeznaczenie

Mużgan jest niezadowolona, że Dżemile utrzymuje kontakty z Sultan. Benal oficjalnie zostaje w domu Mehdiego. Mużgan proponuje Mehdiemu, by ożenił się z Benal. Burhan mówi Mużgan, że Dżemile ma romans z Nuhem.