Miłość i przeznaczenie

Benal oświadcza Mehdiemu, że chce rozwodu, a on zamyka ją w pokoju. Zeynep i Barysz ratują z opresji ją i małą Mużgan. Barysz oświadcza się Zeynep. Nuh i Dżemile wynoszą się z domu Mehdiego.