Miłość i medycyna

Miłość, choroba, zdrowie i lęk przed egzaminami w duńskim szpitalu w latach 50 - tych. Erik i Anna są jednymi z pierwszych, którzy zostali przyjęci do szkoły pielęgniarskiej, w której mężczyźni i kobiety szkolą się razem. Ze względu na