Mehmed Zdobywca

Sułtan Mehmed szykuje tajny plan podboju Konstantynopola. Jednak nie wie, jakie czyha na niego niebezpieczeństwo na drodze do zwycięstwa. Cesarz Konstantyn zamierza stworzyć nową sprawną jednostkę, która ma zaszkodzić Mehmedowi. Sułtan Mehmed