Mehmed Zdobywca

Posłaniec przybywa do pałacu i przekazuje złe wieści sułtanowi. Oznajmia, że dowódca Ibrahim bej z Karamanu zdobył twierdzę w Alanyi, tym samym bezprawnie zajął miejsce należące do państwa Osmańskiego. Sułtan Mehmed spodziewał się zdrady ze st