Mehmed Zdobywca

Po śmierci swojego ojca Murada Hana, książę Mehmed wyrusza z Manisy do Edirne, aby objąć tron. Książę Orhan, inny kandydat do tronu, przebywa w tym czasie w Konstantynopolu. Cesarz Konstantyn chce postawić księcia Orhana na czele Imperium Osmańskiego