Medyceusze Wspaniali

Lud Florencji jest oburzony zamachem na Medyceuszy przeprowadzonym w katedrze podczas mszy. Popiera Wawrzyńca, który cudem uszedł z życiem i postanawia pomścić śmierć brata i przyjaciół. Zabija Pazzich i bierze na zakładnika bratanka papieża, żeby się zabezpieczyć przed odwetem Watykanu.