Meandry uczuć

Suhan wyznaje Dżesurowi, że nie poddała się aborcji. Nie godzi się na natychmiastowy ślub, jednak przenosi się z rezydencji do domu Dżesura. Tahsin uniemożliwia Szirin przekazanie dowodów prokuratorowi, Nedżla podstępem zamienia płyty.