Meandry uczuć

Dżesur szuka Hikmeta, przyjaciela Ryzy. Dżahide bezskutecznie usiłuje oczernić Bulenta w oczach Tahsina. Ryza szantażem zmusza Suhan do wspólnej kolacji, którą przerywa Dżesur, dotkliwie bijąc Ryzę.