Meandry uczuć

Na wiecu wyborczym dochodzi do konfrontacji między Mihriban a Tahsinem. Dżesur porywa Ryzę i zamyka go w żelaznej klatce. Suhan usiłuje go uwolnić. Adalet, z pomocą Nedżli, ucieka z więziennego szpitala i ukrywa się w domku myśliwskim Tahsina.