Meandry uczuć

Dżesur i Suhan odkrywają miejsce zbrodni i zawiadamiają prokuratora. Świadkiem zabójstwa Saliha był też mały chłopiec. Suhan dociera do niego, ale jego matka nie pozwala na rozmowę. Bulent znów zdobywa względy Banu. Suhan zostaje w kryj