Meandry uczuć

Suhan zrozpaczona po ślubie ojca z Adalet upija się z Dżesurem. Turan porywa Hulję, która wyznaje mu, że jest w ciąży i kłamie, że ojcem jest Bulent. Dżesur, wykupując ziemię rolników, uniemożliwia Tahsinowi realizację planów bud