Meandry uczuć

Okazuje się, że to Adalet zastrzeliła kierownika sierocińca i ojca Dżesura. Tahsin zatuszował tę sprawę. Dżesur zostaje wspólnikiem firmy Tahsina. Przywozi do willi swoją matkę, Fugen. Wesele Szirin i Kemala. Fugen wychodzi z domu, błądzi po l