Marszałek Piłsudski

Zostaje wysunięta kandydatura Piłsudskiego na stanowisko prezydenta. Marszałek odmawia. W tej sytuacji 9 XII 1922 r. pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej zostaje Gabriel Narutowicz. Wybór demokratyczny, ale porusza część opinii publ