Marszałek Piłsudski

Trwa wojna polsko-bolszewicka. 13 VIII 1920 r. Piłsudski przybywa do Puław na linię frontu. Dowiaduje się, że plany ofensywy, mającej zadecydować o losach wojny, wpadły w ręce Rosjan. Rozszyfrowanie ich może doprowadzić do rozbicia polskiego wojska.