Marszałek Piłsudski

Lenin chce, by Polska zawarła pokój, ale Piłsudski nie wierzy w dobre intencje przywódcy bolszewików. Obawia się, że po umocnieniu ZSRR uderzy na Polskę...