Marszałek Piłsudski

Piłsudski jest w więzieniu w Magdeburgu. Pisze wspomnienia z walk legionowych w 1914 r. Jego towarzyszem niedoli jest Sosnkowski. Tu dowiaduje się, że Aleksandra Szczerbińska urodziła ich córkę. W listopadzie 1918 roku wychodzi z więzienia.