Marszałek Piłsudski

Lata 1913-17. Na Podhalu Józef Piłsudski organizuje ćwiczenia polowe związku strzeleckiego. Spodziewając się konfliktu pomiędzy zaborcami, chce budować polską siłę zbrojną...