Maria z Nazaretu

Dorosły już Jezus, przyjąwszy chrzest z rąk Jana Chrzciciela, zaczyna publiczną działalność: głosi Słowo Boże. Na prośbę Marii dokonuje też pierwszego cudu: podczas uroczystości godów w Kanie Galilejskiej przemienia wodę w wino. Później uzdrawia chorą kobietę. Rzesza jego uczniów systematycznie rośnie. Swoją działalnością Jezus ściąga na siebie coraz większe niebezpieczeństwo. Maria błaga go o ostrożność. On jednak kontynuuje nauczanie.