Maria z Nazaretu

Trzyletnia Maria zostaje oddana przez rodziców do świątyni na służbę Bogu. Już wtedy Anna i Joachim zdają sobie sprawę, że ich córka nie jest zwyczajnym dzieckiem. Mijają lata, a Maria wyrasta na śliczną dziewczynę. Gdy o jej rękę prosi młody cieśla Józef, przybyły rok wcześniej z Judei, rodzice wyrażają zgodę. Ten rozpoczyna budowę domu dla przyszłej żony. Maria przyjaźni się z Magdaleną, która postanawia opuścić Nazaret, gdy jej matka ginie tragiczną śmiercią, ukamienowana pod zarzutem cudzołóstwa. Udaje się za namową Herodiady, synowej króla Heroda, do Jerozolimy i zamieszkuje na dworze królewskim. Tymczasem Marii objawia się archanioł Gabriel i mówi jej, że urodzi Syna Bożego, którego nazwie Jezus. Matką zostanie też jej krewna, Elżbieta, już niemłoda i dotąd bezpłodna. Dziewczyna z pokorą i radością przyjmuje te wieści. Postanawia odwiedzić Elżbietę w tak ważnej dla niej chwili. Składa też wizytę Magdalenie w pałacu królewskim. Herodiada wykorzystuje Magdalenę do przeprowadzenia intrygi, która ma wyeliminować najstarszego syna Heroda, Antypatra, z kolejki do tronu i uczynić następcą jej męża Hirkana. W wyniku tej intrygi Antypater ginie. Magdaleną targają wyrzuty sumienia, ale mimo to, gdy Maria ponownie ją odwiedza, nie chce wrócić z nią do Nazaretu. Jest zaskoczona, że Maria, choć jeszcze niezamężna, jest w ciąży i jak twierdzi urodzi Syna Bożego.