M jak miłość

Na kolejnej rozprawie Paweł zgadza się na sprzedaż mieszkania i przekazanie Joannie połowy jego wartości. Niespodziewanie Jan
oświadcza, że małżeństwo rozpadło z powodu ich romansu.