M jak miłość

Wiktor zaprasza Martę do swojego pokoju hotelowego na degustację wina. Wojciechowska z początku odmawia,
ale po kłótni z Budzyńskim zmienia zdanie...