M jak miłość

Paweł niechcący wyjawia dziadkowi, że z jego ukochanego sadu robotnicy wycięli kolejne drzewka. Marysia zwierza się matce, że nadal bardzo jej zależy na Krzysztofie. Pragnie, by mąż wrócił do domu.