M jak miłość

Marta odsyła dzieci do ośrodka strzeżonego przez policję. Sama zostaje
jednak w Warszawie i nie rezygnuje z prowadzenia sprawy. Szymon nie
potrafi ukryć, że nie zgadza się z jej decyzją, a Henio boi się także o
swoje życie.