M jak miłość

Hanka sprzecza się z dyrektorem, który nie wpisał jej do grafiku letnich dyżurów, przez co nie będzie mogła dorobić. Nowacki proponuje, że o zmianie grafiku pomyśli, jeśli Mostowiakowa pojedzie z nim do Warszawy i umówi się na la