M jak miłość

Hanka sprzecza się z dyrektorem, który nie wpisał jej do grafiku letnich dyżurów, przez co nie będzie mogła dorobić. Nowacki proponuje, że o zmianie grafiku pomyśli, jeśli Mostowiakowa pojedzie z nim do Warszawy i umówi się na lampkę koniaku. Hanka zdecydowanie odmawia.

Problemy w pracy ma też Marek. Alicja informuje go, że do Polski wracać nie zamierza. Przetwórnia ma poważne kłopoty.

Majka odwiedza Pawła w Grabinie i razem przygotowują się do egzaminu. Z kolei Kuba idzie z Marzeną do kawiarni, żeby uczcić opublikowanie jej wywiadu z pisarzem.