M jak miłość

Małgosia bierze się za malowanie nowego biura. Za pędzel chwyta też Marcin. Jak i gdzie zakończy się ich wspólna praca? Lucjan z Barbarą wyjeżdżają na pielgrzymkę. Jak rodzina poradzi sobie bez dziadków? Z kolei Maria jedzie do Warszaw