M jak miłość

Małgosia przyjeżdża do Marty po pomoc i radę. Ma nadzieję, że siostra zrozumie ją i pocieszy. Małgosia boi się, że ojciec nigdy nie wybaczy jej kłamstwa. Prosi Martę, by się za nią ujęła. Krystyna Filarska zjawia się w wypożyczalni u Krzysztofa. Ma d