M jak miłość

Jacek awansuje. Zostaje dyrektorem oddziału firmy. Niestety wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Milecki musi wyjechać na kilka miesięcy do Moskwy. Maria i Krzysztof są skłóceni. Marysia nie rozumie, dlaczego mąż zgodził się zostać ojcem ch