M jak miłość

Leon i Żak zaczynają planować kolejny szalony biznes: pędzenie bimbru, które miałby nadzorować Modry, jako emerytowany technolog fermentacji. Jagoda i Tadeusz decydują się za to na ryzykowną inwestycję – zakup maszyn, dzięki który