M jak miłość

Łukasz, wspierany przez Marcina, odbija w końcu Patrycję z rąk Argasińskiego i zabiera ukochaną do Grabiny, gdzie rodzina szykuje dla nich bezpieczne schronienie w leśniczówce. Gdy zakochani docierają w końcu na miejsce, Argasińska zaczyna ro