M jak miłość

Bracia Zduńscy wybierają się do USC, czekają tylko na spóźniającą się Kingę. Piotr niepokoi się, że Filarscy domyślają się ich planów i zamknęli Kingę w domu. U Hani zjawia się Jola. Zwierza się przyjaciółce, że nie jest pewna, c