M jak miłość

Rafał odwiedza Marcina i prosi o pożyczkę. Chodakowski mu pomaga, nieświadomy, że rozmawia z szaleńcem. Później Gołębiewski wraca do Grabiny i ukrywa się w pobliżu siedliska. W lesie na chorego psychicznie mężczyznę natykają się Mateusz z Antk