Luther

 Odciski palców Luthera zostają znalezione na broni, którą posługiwał się morderca. Policant zostaje uznany za winnego i ratuj się ucieczką. Wyjęty spod prawa policjant ma kłopoty z rozróżnieniem, kto jest po jego stron