Ludzkie sprawy

Losy pracowników stowarzyszenia, które pomaga ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Zatrudnieni w fundacji prawnicy mierzą się z poważnymi sprawami i walczą o polepszenie sytuacji swoich podopiecznych. Często muszą też pokonać własne sła