Ludzkie sprawy

Olga przedstawia zespołowi Tomka jako kandydata na wolontariusza. Tomek prezentuje się od neurotycznej strony. Darek nie jest zachwycony, Agnieszka ulega Oldze. Ostatecznie przyjmują Tomka na miesięczny okres próbny. Tomek pracuje z Olgą, wyka