Ludzie i bogowie

Dager udaje się do Łomianek, aby ściągnąć braci, czyli Atosa, Portosa i Aramisa, do Warszawy. Bracia uznają go jednak za kripowca i zanim Dager ma szansę się wytłumaczyć, kneblują go i wywożą do lasu, aby tam zabić. Na szczęście udaje mu się uciec. P