Ludzie i bogowie

Dagerowi i Wadze udaje się wyciągnąć matkę z Pawiaka. Dager wymierza sprawiedliwości na własną rękę. W sklepie „Tylko dla Niemców” zabija szupowca, który wsadził jego matkę do Pawiaka. Później zabija szmalcownika. Spotyka Żydówkę Różę i decyduje się jej pomóc. Za samowolne zabijanie Niemców, Dager zostaje skazany przez Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu na karę śmierci. Jednak ze względu na wojnę wykonanie wyroku zostaje zawieszone – Dager ma szansę się zrehabilitować.