Lokatorka

W kamienicy przy Brzozowej czynsze rosną, a przejmowanie lokali przez mecenasa Andrzejewskiego i młodą Jurajską postępuje. Witold odwiedza teściową w szpitalu, bowiem Maryla doznała wylewu. Jurajska składa propozycję wykupu mieszkania Maryli i Tobias