Leśniczówka

Kurek pomaga Edytce wrócić do pracy, szantażując burmistrza nagraniem, na którym Orłowski rozpina sekretarce bluzkę. Krawczyk nie chce widzieć ani Gałkowej, ani Kazi. Nowacki i Kowalski przesłuchują Łysego w sprawie próby podpale