Leśniczówka

Emilia obwieszcza pracownikom, że jedyną szansą na uratowanie stadniny jest turniej jeździecki. Janusz zleca Sławkowi, żeby informował go o wszelkich poczynaniach Izdebskiej. Kazia znów zjawia się w gabinecie burmistrza. Orłowski wyznaje Edytc