Leśniczówka

Tadeusz obwinia się o wypadek Heleny, a Pati boi się, że babcia umrze. Jacek odwiedza mamę w szpitalu, ale kobieta go nie poznaje i myli ze zmarłym mężem. Nikt poza Karczami i Emilią nie zjawia się na pogrzebie Lidii i na konsolacji. W ostatnim pożeg