Leśniczówka

Jacek jest obrażony na Magdę, ale Tomek przekonuje go do szczerej rozmowy z żoną. Gdy Ździebłowska i Mondrasiuk spacerują po lesie, Helena spada ze schodów. Robert coraz częściej przesiaduje u Krzysztofa i Ewy, co irytuje Płoską. Matysek marzy