Leśniczówka

Magda wykorzystuje zapał nowego lekarza w przychodni i bierze wolne, żeby wynagrodzić Jackowi nieudaną randkę. Okazuje się jednak, że Ździebłowska musi wrócić do pracy. Jacek wybucha. Daniel przejmuje obowiązki ojca w Karczpolu, sam zaczyna or