Leśniczówka

Wera obwinia Janusza o śmierć córki. Jest w zupełnej rozsypce. Z poczuciem winy zmaga się z kolei Daniel. Jego ojciec mimo wszystko jakoś się trzyma, ale do czasu. Pod oknami gabinetu burmistrza Małgosia, Aniela i Olga urządzają małą manifesta