Leśniczówka

Rożek wyjaśnia Emilii, dlaczego sfingował swoją śmierć. Kobieta nie jest w stanie ukryć dobrego humoru. Nagła zmiana nastroju córki niepokoi mecenas Izdebską. Lidia zaciąga Janusza na nauki przedmałżeńskie do proboszcza. Karcz zamierza odwiedz