Leśniczówka

Janusz zjawia się na komendzie, by odebrać Daniela. Niestety, chłopak musi zostać w areszcie grożą mu poważne konsekwencje po napaści na policjanta. Karcz prosi o interwencje Nowackiego. Bliscy próbują skłonić Kasię do jak najszybszego powrotu z Warszawy, ale ona musi jeszcze załatwić z Czarkiem kilka spraw. W tym samym czasie Konrad zostaje zaatakowany w trakcie obchodu... Hania pomaga Ewie jak najlepiej wykorzystać kilka wolnych godzin. Wieczorem Płoska oświadcza Krzyśkowi, że chce żeby to właśnie Rogulska została matka chrzestną Marcela.