Leśniczówka

Janusz błaga Paszczyńskiego, by wycofał swoje wcześniejsze zeznania. W tym samym czasie Nowacki nadal „urabia” Łysego. Bandzior w pewnym momencie pęka. Tadeusz jest wściekły na fakt, iż Marian coraz częściej spotyka się z Pati. Postanawia