Leśniczówka

Janusz nie odstępuje Lidii leżącej w szpitalu - spędza przy jej łóżku cała noc. Mimo obietnicy danej Nowackiemu, rano nie zjawia się na komendzie. Zdenerwowany Marian nie może doczekać się na telefon od doktora Zawadzkiego. W końcu nie wytrzym