Leśniczówka

Krzysiek prosi Ewę, by jednak zapytała ojca o pożyczkę, a potem jedzie do biura i przeprasza Roberta. A Matysek ma coraz większe wyrzuty sumienia. W związku z tym błaga Kima o próbę natychmiastowej reaktywacji aplikacji.