Leśniczówka

Do wyraźnie nudzącego się Kowalskiego podchodzi Nowacki. Wypytuje kolegę o Szymczaka. Asystent wyjaśnia, że podinspektor został wezwany do centrali. W tym samym momencie przy stanowisku asystenta staje Kinga. Rzuca na biurko teczkę i nakazuje podwład